Protecţia datelor

PROTECȚIA DATELOR

GOJO INDUSTRIES: POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CLIENȚILOR

Rezumat

GOJO se angajează să mențină acuratețea și securitatea informaților dvs. cu caracter personal. Prezenta Politică privind confidențialitatea datelor clienților („Politică de confidențialitate”) explică ce tipuri de informații putem colecta despre Clienții noștri, de ce sunt colectate, cum utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal și când putem transfera informațiile dvs. cu caracter personal unei terțe părți.

În prezenta Politică de confidențialitate, termenul:

a. „Client” înseamnă toți clienții efectivi sau potențiali ai GOJO. În prezenta Politică de confidențialitate, la clienți se face referire și prin „dvs.”.

b. „GOJO” înseamnă GOJO Industries, Inc. și toate companiile sale subsidiare sau afiliate. La GOJO se face referire și prin „noi”, „nouă”, „noastre”.

1. Informațiile de contact.

Operatorii de date sunt:

GOJO Industries – Europe, Ltd.
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
Vereinigtes Königreich
MK10 0DE
GOJOGDPR@GOJO.COM;

GJF Holding Inc.
8 rue Leon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankreich
GOJOGDPR@GOJO.com; and,

GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 18
63322 Rödermark
Deutschland
GDPRcontact@gojo.de

Prezenta Politică privind confidențialitatea datelor clienților descrie o gamă largă de activități de procesare a datelor. Ea este construită pe legislația curentă și principiile curente de manipulare etică a datelor. Vom modifica prezenta Politică de confidențialitate pentru a respecta legislația din țara dvs. de rezidență dacă legislația respectivă este mai restrictivă.

 

2. GOJO este o companie globală cu sediul social în Statele Unite.

GOJO este o companie globală cu sediul social în Akron, Ohio, SUA. Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi transferate unor puncte de lucru GOJO și unor terțe părți din Statele Unite și din alte țări sau teritorii care nu oferă același nivel de protecție a datelor ca și țara dvs. de rezidență. Dacă aveți reședința în Spațiul Economic European („SEE”) și transferăm ICP în afara SEE, vom institui măsuri de protecție adecvate astfel încât transferul să respecte normele aplicabile privind protecția datelor. GOJO se bazează pe clauzele contractuale standard aprobate ale Uniunii Europene la transferarea ICP către o țară, precum Statele Unite, în care legislația privind confidențialitatea nu este adecvată conform criteriilor Comisiei Europene. Un exemplar al clauzelor contractuale standard instituite poate fi solicitat la adresa GOJOGDPR@GOJO.COM.  

3. Aplicabilitatea altor politici GOJO

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar informațiilor cu caracter personal ale Clienților pe care le colectăm în alte moduri decât prin utilizarea de către dvs. a unui website GOJO, și pe care le procesăm, utilizăm și transferăm ulterior.  Alte politic, precum Politica privind confidențialitatea online, se aplică utilizării de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal.

 

4. Ce sunt informațiile cu caracter personal?

Informațiile cu caracter personal („ICP”) înseamnă orice informații care (i) identifică direct și clar o persoană, de exemplu, numele dvs. sau (ii) pot fi utilizate în combinație cu alte informații pentru identificarea unei persoane, de exemplu, adresa dvs. de domiciliu.

 

5. Ce sunt informațiile cu caracter personal sensibile?

Informațiile cu caracter personal sensibile („Informații Sensibile”) sunt o submulțime a ICP care sunt mai sensibile în natură decât ICP. Acestea dezvăluie rasa, religia, originea etnică, opiniile politice, apartenența sindicală, orientare sexuală, date genetice și date biometrice. 

 

6. Ce ICP colectăm?

Colectăm și păstrăm diverse tipuri de ICP despre dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă. Unele exemple includ:

 • Numele și adresa companiei; numerele de telefon de serviciu și mobil; numele persoanei de contact principale pentru achiziții, numărul său de telefon și adresa sa de e-mail; numele altor angajați ai clientului, numerele lor de telefon și adresele lor de e-mail; numele și adresele de e-mail ale utilizatorilor finali.
 • Mesajele vocale, e-mailurile, corespondența, documentele și alte produse ale muncii și comunicări create, stocate sau transmise utilizând rețelele, aplicațiile, dispozitivele, computerele sau echipamentele noastre de comunicații.

Dacă refuzați să furnizați anumite informații la solicitare, este posibil să nu ne putem îndeplini toate obligațiile legale și contractuale sau să putem desfășura toate activitățile precum furnizarea de materiale de marketing. Vom clarifica dacă și când apare această situație și care vor fi consecințele nefurnizării ICP.

 

7. Cine ne dă ICP care vă aparțin?

Colectăm ICP care vă aparțin de la dvs. 

 

8. Pe ce bază legală colectează și procesează GOJO ICP?

Există mai multe motive pentru care GOJO colectează și procesează ICP. Aceste motive includ:

 • Ne-ați dat acordul dvs. Acordul poate fi în scris, verbal sau implicit.
 • Procesarea este necesară pentru execuția unui contract încheiat între dvs. și GOJO. De exemplu, putem solicita informații despre un cont bancar astfel încât GOJO să poată procesa plăți dacă este necesar.
 • Procesarea este necesară pentru ca GOJO să poată respecta o obligație legală. De exemplu, GOJO are nevoie de anumite ICP pentru a ne permite să vă procesăm comanda de achiziție.

9. Cum utilizăm ICP colectate de la dvs.?

GOJO utilizează ICP:

 • Pentru a gestiona toate aspectele relației cu clienții/clienții potențiali. Pentru a furniza programe de stimulare pentru companii.
 • Pentru trimiterea solicitărilor de la expoziții, solicitărilor de mostre, întrebărilor generale despre produsele și serviciilor noastre.

 

10. GOJO partajează ICP cu terțe părți?

 • Da. GOJO partajează uneori ICP cu părți din afara GOJO. Exemplele includ:
 • Dacă ne solicitați sau ne dați acordul dvs.
 • Pentru a furniza servicii și avantaje legate de relația cu clienții/clienții potențiali. Acestea includ terțe părți care operează sisteme de gestionare a clienților și a relațiilor potențiale.
 • Dacă GOJO vinde o companie, ICP pot fi trimise cumpărătorului companiei. Dacă GOJO cumpără o companie, poate obține ICP ale clienților acelei companii. 
 • Dacă se impune de către lege sau de o hotărâre a unei instanțe sau de altă agenție guvernamentală.
 • Dacă GOJO stabilește cu sunt necesare sau dezirabile pentru respectarea legislației sau pentru protejarea siguranței, drepturilor sau proprietății noastre sau ale unei terțe părți.
 • Dacă ICP sunt informații publice.
 • Pentru a solicita consultanță de la specialiștii noștri.
 • Pentru a furniza programe stimulative pentru distribuitorii, clienții și utilizatorii noștri finali.

Când partajăm ICP cu o terță parte, acea terță partea furnizează GOJO un serviciu pentru a ne ajuta să gestionăm relația cu dvs. Impunem terței părți obligația de a utiliza sau dezvălui ICP doar în scopul pentru care au fost furnizate și de a utiliza măsuri de siguranță rezonabile pentru păstrarea acurateței, completitudinii și integrității acestora și pentru prevenirea accesului ilegal. Această prevedere nu se aplică dacă primim un ordin sau o solicitare de a le furniza din partea unei instanțe sau a unei alte agenții guvernamentale sau în caz de urgență.

 

11. Drepturile dvs. privind ICP care vă aparțin.

Aveți dreptul de a fi informați de ce GOJO colectează ICP și modul în care GOJO utilizează ICP care vă aparțin. Prezenta Politică de confidențialitate vă furnizează aceste informații.

GOJO vă va furniza accesul la ICP care vă aparțin. Pentru a vă accesa ICP: 

Clienții cu sediul în Regatul Unit, Spania și Portugalia trebuie să contacteze pe Gill Wayland la adresa waylandg@gojo.com sau să trimită solicitarea la adresa GOJOGDPR@GOJO.com.

Clienții cu sediul în Franța trebuie să contacteze pe Jean-Roger Armand la adresa armandjr@gojo.fr sau să trimită solicitarea la adresa ContactGDPR@gojo.fr.

Clienții cu sediul în Europa trebuie să contacteze pe Lisa Sekyi la adresa Sekyil@gojo.de sau să trimită solicitarea la adresa GDPRcontact@gojo.de.

Când solicitați acces la ICP care vă aparțin, vă putem solicita informații specifice care să ne permită să vă verificăm identitatea. Nu se va percepe nicio sumă pentru solicitarea și primirea ICP care vă aparțin. Dacă GOJO nu vă poate furniza accesul la ICP care vă aparțin, vă vom informa în privința motivelor atât timp cât legea ne permite.

Aveți următoarele drepturi: 

A. Rectificarea (denumită și Corectare).


GOJO depune eforturi pentru a se asigura că ICP din posesia noastră sunt exacte, de actualitate și complete. În cazul în care considerați că ICP colectate de GOJO despre dvs. sunt incorecte, incomplete sau depășite, puteți solicita o revizuire sau corectare a respectivelor ICP.


B. Ștergerea („dreptul de a fi uitat”).


Puteți solicita ștergerea ICP pe care GOJO le păstrează despre dvs. GOJO poate păstra ICP atât timp cât considerăm necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ICP.

Acestea sunt cazuri în care legislația aplicabilă permite sau ne obligă să refuzăm ștergerea ICP. În cazul în care nu putem șterge ICP care vă aparțin, vă vom informa asupra motivelor.


C. Restricționarea procesării.


Puteți solicita ca GOJO să restricționeze procesarea ICP care vă aparțin în anumite circumstanțe, inclusiv când considerați că ICP nu sunt exacte.  


D. Portabilitatea.


Aveți dreptul de a primi de la GOJO ICP care vă aparțin în format lizibil electronic dacă procesarea se realizează prin mijloace automate.


E. Obiecția.


În circumstanțe limitate, aveți dreptul de a obiecta la procesarea de către GOJO a ICP care vă aparțin.


F. Procesarea automată.

Aveți dreptul de a ne solicita să ne oprim utilizarea ICP care vă aparțin pentru procesarea automată precum realizarea de profiluri. 


G. Retragerea consimțământului.

Dacă GOJO colectează ICP care vă aparțin pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul.

H. Definirea de îndrumări post-mortem:

Unde se permite de către lege, puteți defini îndrumări pentru stocarea, ștergerea și comunicarea ICP care vă aparțin după decesul dvs. Aceste îndrumări pot fi generale sau specifice.

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către o autoritate supervizoare, în special din statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința obișnuită, în care lucrați sau în care a avut loc o presupusă încălcare a legislației privind protecția datelor.

 

12. Păstrarea ICP.

Vom păstra ICP care vă aparțin doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat, inclusiv a scopului de satisfacere a oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

În termeni generici, aceasta înseamnă că vom păstra ICP pe durata relației dvs. cu noi și pe durata oricărei perioade de limitare aplicabile pentru revendicări care pot fi înaintate contra noastră ulterior. De asemenea, există anumite tipuri de informații, precum registrele fiscale, a căror păstrare pe o anumită perioadă este impusă de lege.

În anumite circumstanțe, vă putem anonimiza ICP astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs., caz în care putem utiliza aceste informații fără a vă mai notifica.

ICP furnizate de clienți potențiali care nu devin clienți efectivi vor fi păstrate timp de 10 (zece) ani de la ultimul contact cu clientul potențial.

 

13. GOJO colectează sau păstrează ICP despre copii?


Nu. GOJO nu obține și nu păstrează ICP despre copiii clienților.

 

14. Securitatea informațiilor colectate.

Ne angajăm să protejăm securitatea ICP colectate de la dvs. GOJO utilizează măsuri fizice, tehnice și administrative rezonabile pentru a ajuta la protejarea informațiilor contra distrugerii, pierderii și accesului sau utilizării neautorizate sau incorecte.

 

15. Pe cine pot contacta despre ICP care îmi aparțin și despre prezenta Politică de confidențialitate?

Clienții cu sediul în Regatul Unit, Spania și Portugalia trebuie să contacteze pe Gill Wayland la adresa waylandg@gojo.com sau să trimită solicitarea la adresa GOJOGDPR@GOJO.com.

Clienții cu sediul în Franța trebuie să contacteze pe Jean-Roger Armand la adresa armandjr@gojo.fr sau să trimită solicitarea la adresa ContactGDPR@gojo.fr.

Clienții cu sediul în Europa trebuie să contacteze pe Lisa Sekyi la adresa Sekyil@gojo.de sau să trimită solicitarea la adresa GDPRcontact@gojo.de.

 

16. Modificările aduse Politicii privind confidențialitatea datelor clienților

Data de intrare în vigoare a fiecărei versiuni a prezentei Politici privind confidențialitatea datelor clienților este declarată mai jos.

Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată oricând. Vă vom trimite o notificare privind modificările care vă afectează și o explicație a modificărilor respective.

Data intrării în vigoare: 10 iulie 2018