Nota prawna

Podmioty odpowiedzialne za treść niniejszej witryny internetowej

GOJO.eu
GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 18
63322 Rödermark
Niemcy

Telefon: +49 6074 9196057
Faks: +49 6074 9196085

E-mail: info@gojo.eu


Dyrektorzy zarządzający uprawnieni do reprezentowania spółki:

Sven Jäschke


Rejestr handlowy:

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy we Offenbach [Amtsgericht Offenbach]
Numer w Rejestrze Handlowym (Dział B): HRB 54232


VAT UE:

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE813376599

Numer rejestracyjny baterii: 

DE 63273037


Rozstrzyganie sporów w UE

Unia Europejska udostępnia platformę internetową („Platforma ODR”) służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich związanych z towarami lub usługami zakupionymi przez Internet. Platforma jest dostępna pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail: info@purell.eu


Projekt witryny internetowej

Ecoplan E-Commerce GmbH, Künzell, Niemcy
Źródła zdjęć: GOJO Ind., GOJO Central Europe GmbH, fotolia.de, I-stock.com


Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść witryny internetowej

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o telemediach (Telemediemgesetz – „TMG”) jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści umieszczone na niniejszych stronach internetowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych na naszych stronach internetowych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na ewentualne naruszenia. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za konkretne naruszenie prawa, dopóki się o nim nie dowiemy. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.
Treści zawarte w tej witrynie internetowej zostały dobrane z największą starannością. Mimo to nie gwarantujemy aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnianych informacji. Treść niniejszej witryny internetowej może ulec zmianie i nie jest wiążąca. Jako usługodawca wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub czasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji niektórych stron lub całej witryny internetowej bez uprzedzenia.

2. Odnośniki i linki

Nasza witryna internetowa zawiera bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które leżą poza zakresem naszej odpowiedzialności jako usługodawcy i za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada właściwy dostawca lub administrator strony. Dlatego jako usługodawca jednoznacznie oświadczamy, że w momencie tworzenia linków odpowiednie strony, do których linki prowadzą, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa i że w momencie tworzenia linków nie stwierdziliśmy żadnych sprzecznych z prawem treści. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki/odnośniki. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których linki/odnośniki prowadzą. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej witryny internetowej, jak również wpisów zewnętrznych w założonych przez wydawców księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Nie jest uzasadnionym oczekiwanie kontrolowania przez nas na bieżąco treści stron, do których prowadzą linki/odnośniki, o ile nie występują konkretne oznaki naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszeń prawa takie linki zostaną przez nas usunięte.

3. Prawo autorskie i prawo oznaczeń odróżniających

Stworzone przez nas jako usługodawcę na niniejszych stronach treści i dzieła (w tym fotografie, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty) podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, przetwarzanie lub jakakolwiek forma wykorzystania tych materiałów wykraczająca poza zakres obowiązującego prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszych stron internetowych jest dozwolone tylko w ramach prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Wszelkie wymienione w tej witrynie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy znaków towarowych i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa oznaczeń odróżniających oraz prawom posiadania poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Sam fakt, że nazwa znaku towarowego lub znak towarowy są wyświetlone, nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.
Treści w tej witrynie internetowej, które nie zostały stworzone przez nas, podlegają ochronie wynikającej z praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści podlegające takiej ochronie są oznaczone jako takie. W przypadku gdyby mimo powyższego jednak dostrzegli Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy nas o tym poinformować. Po uzyskaniu informacji o treściach naruszających prawa autorskie, treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część witryny internetowej, z której zostali Państwo odesłani na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszych postanowień nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie odpowiadają w pełni aktualnemu stanowi prawnemu, nie uchybia to treści ani ważności pozostałych części tego dokumentu.

5. Pozostałe postanowienia

Jeżeli ktokolwiek uważa, że jego prawa zostały naruszone przez publikacje, zastosowanie lub wymienienie znaków towarowych, prosimy nas o tym poinformować, abyśmy mogli dokonać odpowiednich zmian w treści.