Badania Naukowe

Badania Naukowe

GOJO verbindet Leidenschaft für unsere Aufgabe -- Leben retten und das Leben besser machen durch Wohlfühl-Lösungen -- mit wissenschaftlichem Know-how für Handhygiene und Hautpflege. Dies führt zu positiven Ergebnissen, die etwas im Leben der Menschen bewegen. Wählen Sie einen der nachfolgenden Links aus für die Zusammenfassung einer Ergebnisstudie mit wissenschaftlichem Nachweis der erzielten Ergebnisse.


Zmniejszenie wskaźnika infekcji w opiece zdrowotnej

Badanie: Porównawcza skuteczność dostępnych na rynku preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu i preparatów do dezynfekcji rąk zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia: Skład ma znaczenie.

Wyniki: Nowatorskie produkty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu spełniły wymagania dotyczące skuteczności zarówno zgodnie z zaleceniami mycia rąk dla personelu medycznego (HCPHW), jak i normy EN 1500, podczas testów z objętościami produktu zwykle stosowanymi w tych metodach. Co więcej, preparaty te spełniły wymagania HCPHW podczas testów przy bardziej realistycznym zastosowaniu produktu o objętości 2 ml. Dla porównania, konkurencyjne preparaty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu i preparaty Światowej Organizacji Zdrowia nie spełniały wymagań HCPHW przy aplikacji 2 ml. Co ważne, wydajność produktu nie korelowała ze stężeniem alkoholu.

Wniosek: Skład produktu może znacznie wpłynąć na ogólną skuteczność przeciwdrobnoustrojową preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu i jest ważniejszym czynnikiem niż samo stężenie alkoholu. Opracowano dwa nowatorskie preparaty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oparte na 70% etanolu, aby spełnić światowe standardy skuteczności podczas testów w ilościach bardziej reprezentatywnych dla normalnego stosowania produktu w środowisku opieki zdrowotnej.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. Sierpień 2012. Tom 40, numer 6, strony 521-525. Sarah L. Edmonds, David R. Macinga, Patricia Mays-Suko, Collette Duley, Joseph Rutter, William R. Jarvis, James W. Arbogast. Opublikowane online: 24 stycznia 2012.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Ocena bezpieczeństwa stosowania miejscowego środka antyseptycznego na bazie etanolu przez pracowników służby zdrowia: Ocena potencjalnej toksyczności rozwojowej.

Wniosek: To badanie opublikowane w magazynie naukowym Regulatory Toxicology and Pharmacology wykazało, że nie ma istotnego ryzyka rozwojowej lub reprodukcyjnej toksyczności w wyniku powtarzających się narażeń zawodowych i częstego stosowania środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu lub środków do chirurgicznego mycia rąk. Ogólnie rzecz biorąc, dane potwierdzają fakt, że produkty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu są bezpieczne do stosowania w higienie rąk jako krytycznej strategii zapobiegania zakażeniom w placówkach opieki zdrowotnej.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona agenta wydawcy)

Badanie: Skuteczność kompleksowego programu higieny rąk w celu zmniejszenia liczby zakażeń w placówce opieki długoterminowej.

Wyniki: Wskaźniki zakażeń dolnych dróg oddechowych po interwencji zmniejszyły się z 0,97 do 0,53 zakażeń na 1000 dni rezydowania (P = 0,01), co stanowi statystycznie istotny spadek. Wskaźniki zakażeń skóry i tkanek miękkich zmniejszyły się z 0,30 do 0,25 na 1000 dni rezydowania (P = 0,65). Wśród pracowników służby zdrowia zaobserwowano 54-procentowy wskaźnik przestrzegania programu.

Wnioski: Badanie to pokazuje, że stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, jako części kompleksowego programu higieny rąk dla rezydentów i pracowników służby zdrowia, może zmniejszyć częstość infekcji w placówkach opieki długoterminowej.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. Styczeń 2013. Tom 41, numer 1, strony 39-44. Steven J. Schweon; Sarah L. Edmonds, Jane Kirk, Douglas Y. Rowland, Carmen Acosta.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Skuteczność nowych produktów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu podczas typowego używania.

Streszczenie: Skuteczność dwóch produktów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (żel i pianka) in vivo oceniono w objętości 1,1 ml. Oba spełniały wymagania redukcji log10 amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków po pojedynczej aplikacji oraz dziesięciu kolejnych aplikacjach. Jest to pierwsze badanie, w którym zidentyfikowano konkretne preparaty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, które są w stanie spełnić wymagania dotyczące skuteczności przy jednokrotnym naciśnięciu dozownika.

Źródło: Infection Control and Hospital Epidemiology. Tom 34, numer 3 (marzec 2013), strony 299-301.
David R. Macinga, Sarah L. Edmonds, Esther Campbell, David J. Shumaker, James W. Arbogast.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Względny wpływ objętości produktu, konsystencji oraz stężenia alkoholu na czas schnięcia i skuteczność środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.

Wyniki: Objętości sześciu produktów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, mających wyschnąć w ciągu 30 sekund wahały się od 1,7 ml do 2,1 ml, a szybkość schnięcia znacznie różniła się między produktami. Długości czasu schnięcia preparatów do rąk na bazie alkoholu zwiększały się liniowo wraz z objętością nanoszonego produktu i zmniejszały się liniowo wraz ze wzrostem stężenia alkoholu, ale konsystencja produktu nie miała tutaj znaczącego wpływu. Pianka (70% EtOH), środek do spłukiwania (80% EtOH) i żel (90% EtOH) spełniały wymagania skuteczności normy EN 1500 podczas badania przy objętości 3 ml, ale nie spełniły tych wymagań podczas badania przy objętościach schnących w 30 sekund.

Wnioski: Objętość aplikowanego produktu jest głównym czynnikiem wpływającym na czas schnięcia i skuteczność, podczas gdy konsystencja nie ma znaczącego wpływu. Chociaż produkty o wyższym stężeniu alkoholu schną szybciej, objętości wymagane do spełnienia normy EN 1500 mogą schnąć dłużej niż 30 sekund, nawet jeśli stężenie alkoholu wynosi aż 90%. Potrzebne są dalsze badania, aby poznać jakie objętości produktu faktycznie stosują pracownicy służby zdrowia w praktyce oraz aby zrozumieć skuteczność kliniczną środków do mycia rąk na bazie alkoholu w takich objętościach.

Źródło: BMC Infectious Diseases. 2014. 14:511. David R. Macinga, David J. Shumaker, Heinz-Peter Werner, Sarah L. Edmonds, Rachel A. Leslie, Albert E. Parker, James W. Arbogast.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Porównawcza skuteczność produktów do chirurgicznego mycia rąk na bazie alkoholu: znaczenie składu.

Streszczenie: Produkty do chirurgicznego mycia rąk na bazie alkoholu (ABSS) są stosowane w celu zapobiegania zakażeniom operowanego miejca. Glukonian chlorheksydyny (CHG) jest często dodawany w celu zwiększenia trwałej aktywności bakteriobójczej. Celem badania było określenie wpływu składu produktu ABSS na skuteczność. Oceniliśmy trzy dostępne na rynku produkty ABSS i jeden produkt kontrolny z alkoholem, zgodny z metodologią chirurgicznego mycia rąk określoną przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Skład tylko jednego produktu ABSS spełnił wymagania skuteczności FDA podczas testowania w zalecanej przez producenta dawce. Dla porównania, skład dwóch produktów ABSS, z których jeden zawierał CHG, nie spełniły kryteriów FDA dla redukcji o 3 log10 w piątym dniu, co oznacza, że ​​produkty o tym składzie nie obniżyły w wystarczającym stopniu poziomu bakterii na rękach w piątym dniu stosowania produktu. Dane sugerują, że zalecenia dotyczące włączenia CHG do składu ABSS powinny zostać ponownie rozważone, a skuteczność produktu, tolerancja skórna i akceptowalność przez użytkownika powinny być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Źródło: AORN Journal. Grudzień 2014. Tom 100, numer 6, strony 641-650.

Davida R. Macinga, Sarah L. Edmonds, Esther Campbell, Robert R. McCormick.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Głębsza analiza żelu alkoholowego jako środka odkażającego przeciw zarazkom.

Wyniki: Dane dotyczące mycia rąk personelu medycznego wykazały, że średnie wartości wskaźnika redukcji log od wartości początkowej były największe dla mydeł w płynie z alkoholowym środkiem dezynfekującym, mniej dla samego alkoholu i samego mydła dezynfekującego, a najmniej w przypadku samego mydła. Wszystkie produkty wykazywały niski potencjał podrażnienia skóry.

Wniosek: Pod względem zarówno usuwania mikroorganizmów, jak i podrażnienia skóry, najskuteczniejszym okazuje się stosowanie środka dezynfekującego w żelu na bazie alkoholu w połączeniu z mydłem dezynfekującym lub łagodnym mydłem.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 27(4):332-338. Sierpień 1999. Paulson, Daryl S., Fendler, Eleanor J., Dolan, Michael J., Williams, Ronald A.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Wpływ stosowania środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu na wskaźniki infekcji w placówce o rozszerzonej opiece.

Wyniki: Podstawowymi typami infekcji były infekcje dróg moczowych z cewnikiem Foleya, infekcje dróg oddechowych oraz infekcje ran. Porównanie typów i wskaźników infekcji u jednostek, które stosowały środki do dezynfekcji rąk, z jednostkami kontrolnymi, które ich nie stosowały, wykazało 30,4% spadek wskaźnika infekcji w okresie 34 miesięcy u jednostek stosujących środki do dezynfekcji rąk.

Wniosek: Badanie to pokazuje, że stosowanie alkoholowego środka do dezynfekcji rąk w żelu może zmniejszyć liczbę infekcji i stanowić dodatkowe narzędzie skutecznego programu kontroli infekcji.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 30(4):226-233 Czerwiec 2002. Fendler, E.J., Ali, Y., Hammond B.S., Lyons M.K., Kelley, M.B., Vowell, N.A.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu jako strategii kontroli zakażeń na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Wyniki: Podstawowymi typami infekcji (ponad 80%) były zakażenia układu moczowego (ZUM) i miejsca operowanego (ZMO). Rodzaje i wskaźniki zakażeń na oddziale w okresie, w którym stosowano alkoholowy środek do dezynfekcji rąk porównano z rodzajami i wskaźnikami zakażeń na tym samym oddziale, gdy nie używano alkoholowego środka do dezynfekcji rąk – wyniki wykazały 36,1% spadek częstotliwości infekcji w okresie 10 miesięcy stosowania alkoholowego środka do dezynfekcji rąk.

Wniosek: Badanie to pokazuje, że stosowanie alkoholowego środka do dezynfekcji rąk w żelu może zmniejszyć częstość infekcji i stanowić dodatkowe narzędzie do skutecznego programu kontroli zakażeń na oddziałach intensywnej opieki medycznej. (Am J Infect Control 2003; 31:109-16.)

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 31(2):109-116. Kwiecień 2003. Hilburn, Jessica, Hammond, Brian S., Fendler, Eleanor J., Groziak, Patricia A.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Złuszczanie się bakterii z rąk pracowników służby zdrowia koreluje ze stanem skóry.

Wyniki: Rozprzestrzenione bakterie oraz ilościowe pomiary skórne uzyskano od 86 pracowników służby zdrowia w okresie 3 dni. Stwierdzono, że poziom bakterii rozprzestrzenionych na rękach pracowników opieki zdrowotnej jest ujemnie skorelowany z pomiarami korneometru (p < 0,01); i dodatnio skorelowany ze wskaźnikiem złuszczania (p < 0,02). Nie stwierdzono korelacji między poziomem rozprzestrzenionych bakterii a przeznaskórkową utratą wody. Zgodnie z oczekiwaniami, pomiary korneometru okazały się ujemnie skorelowane ze wskaźnikiem złuszczania (p < 0,0001).

Wniosek: Wyniki tego badania pokazują, że na poziom bakterii rozprzestrzenionych na rękach pracowników służby zdrowia wpływa zdrowie skóry danej osoby – sucha skóra wydala więcej bakterii. To zwiększone rozprzestrzenianie się bakterii na suchej skórze może zwiększać ryzyko przeniesienia infekcji u pracowników służby zdrowia ze złym stanem skóry w warunkach oddziałów intensywnej opieki.

Źródło: American Journal of Infection Control. Tom 34, numer 5. Czerwiec 2006. Strony E85-E86. C.A. Kolly, J.W. Arbogast, D.R. Macinga.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)


ZMNIEJSZENIE ABSENCJI W SZKOŁACH I NA UCZELNIACH

Badanie: Wpływ stosowania środków do dezynfekcji rąk na absencję w szkole podstawowej.

Wyniki: Redukcja absencji z powodu infekcji w szkołach objętych tym badaniem wyniosła 19,8% w szkołach, w których stosowano alkoholowy żel do dezynfekcji rąk w porównaniu ze szkołami kontrolnymi.

Wniosek: Absencja w szkole podstawowej z powodu infekcji znacznie maleje, gdy alkoholowy żel do dezynfekcji rąk jest używany w klasie w ramach programu higieny rąk.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 28(5):340-346. Październik 2000. Hammond, Brian, Ali, Yusuf, Fendler, Eleanor, Dolan, Michael, Donovan, Sandra.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Wpływ kompleksowego programu mycia rąk na absencję w szkołach podstawowych.

Wyniki: W badaniu wzięło udział 290 uczniów z pięciu niezależnych szkół. Każda badana klasa miała salę kontrolną i tylko badana klasa została poddana interwencji (program edukacyjny i środek do dezynfekcji rąk). Dane dotyczące absencji zbierano przez 3 miesiące. W grupie badanej liczba nieobecności była o 50,6% mniejsza.

Wniosek: Dane wyraźnie wskazują na to, że program higieny rąk, który łączy edukację i stosowanie środków do dezynfekcji rąk w klasie, może obniżyć absencję i być opłacalny.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 30(4):217-220. Czerwiec 2002. Guinan, Maryellen, McGuckin, Maryanne, Ali, Yusef.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)

Badanie: Wpływ higieny rąk na zachorowalność studentów w akademikach.

Wyniki: Wzrost zachowania higieny rąk i zmniejszenie objawów, zachorowań i absencji pomiędzy badaną grupą a grupą kontrolną był statystycznie istotny. Spadek objawów chorób górnych dróg oddechowych wahał się od 14,8% do 39,9%. Całkowita poprawa częstości zachorowań wyniosła 20%. Grupa badana miała o 43% mniej dni nieobecności w szkole/pracy.

Wniosek: Praktyki w zakresie higieny rąk uległy poprawie wraz ze zwiększeniem częstotliwości mycia rąk poprzez zwiększenie świadomości znaczenia higieny rąk oraz stosowanie środków do dezynfekcji rąk w żelu na bazie alkoholu w akademikach uniwersyteckich. Skutkowało to mniejszą liczbą objawów chorób górnych dróg oddechowych, niższymi wskaźnikami zachorowań i mniejszą absencją.

Źródło: AJIC: American Journal of Infection Control. 31(6):364-370. Październik 2003. White, Cindy, Kolble, Robin, Carlson, Rebecca, Lipson, Natasha, Dolan, Mike, Ali, Yusuf, Cline, Mojee.

Przeczytaj streszczenie artykułu (strona wydawcy)


Poprawa stanu skóry podatnej na zapalenie w trudnych warunkach

Badanie: Skuteczność schematu pielęgnacji dłoni z nawilżaniem ich w zakładach produkcyjnych, w których pracownicy są narażeni na podrażnienia skóry w związku  wykonywaną profesją.

Wyniki: Porównanie zmiany stanu skóry pracowników stosujących pełny schemat pielęgnacji dłoni z kremem nawilżającym z grupą kontrolną stosującą schemat bez kremu nawilżającego wykazało znaczną (p < 0,05) poprawę po 1-2 tygodniach. Odczyty korneometru konsekwentnie wykazywały znaczną poprawę w przypadku pracowników stosujących krem nawilżający, niezależnie od miejsca pracy.

Wniosek: Poprawa stanu skóry była wynikiem regularnego skutecznego nawilżania skóry w ramach programu pielęgnacji skóry w środowiskach pracy, w których pracownicy byli podatni na kontaktowe zapalenie skóry.

Źródło: Arbogast JW - Dermatitis - 01-MAR-2004; 15(1): 10-7.

Przeczytaj streszczenie artykułu


Redukcja absencji w miejscu pracy

Badanie: Wpływ kompleksowego programu higieny rąk w miejscu pracy na roszczenia i koszty ubezpieczenia zdrowotnego pracodawcy, absencję oraz spostrzeżenia i zachowania pracowników.

Cel: Celem tego badania było określenie skuteczności kompleksowego programu w zakresie higieny rąk w zmniejszaniu liczby roszczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z powodu infekcji, którym można zapobiegać higienicznie (np. przeziębienie i grypa), absencji oraz subiektywnego wpływu na pracowników.

Metody: Przeprowadzono 13,5-miesięczne prospektywne, randomizowane badanie z grupą kontrolną z użyciem środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w strategicznych miejscach pracy i do użytku osobistego (grupa interwencyjna) oraz krótkiej edukacji w zakresie higieny rąk (obie grupy). Dla wszystkich uczestników zebrano dane retrospektywne z czterech lat.

Wyniki: Roszczenia zdrowotne, którym można zapobiec pod względem higienicznym, zostały zmniejszone w grupie  interwencyjnej o ponad 20% (P<0,05). Ogólny pozytywny wpływ na absencję w grupie badania interwencyjnego. Dane ankietowe pracowników wykazały znaczną poprawę w zachowaniu higieny rąk i postrzeganiu troski firmy o dobrostan pracowników.

Wniosek: Zapewnienie kompleksowego, ukierunkowanego, a jednocześnie prostego w realizacji programu higieny rąk znacznie zmniejszyło występowanie roszczeń zdrowotnych i zwiększyło zadowolenie pracowników z miejsca pracy.

Pobierz badanie

Badanie: Ocena wpływu programu dezynfekcji rąk na bazie alkoholu na absencję pracowników: wyniki pilotażowe.

Wyniki: Obserwowany wskaźnik absencji dla badanej populacji wyniósł 0,494 na 100 roboczodni vs 0,618 na 100 roboczodni (p=0,097). Sugerowało to, że interwencja w postaci programu dezynfekcji rąk na bazie alkoholu skutkuje niższym wskaźnikiem absencji z powodu chorób.

Wniosek: Badanie to pokazuje, że stosowanie środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w połączeniu z prostym programem edukacyjnym w miejscu pracy może mieć pozytywny wpływ na absencję. Wskaźnik absencji zaobserwowany w grupie interwencyjnej był o 21% niższy niż w drugiej grupie.

Źródło: Jest to niepublikowane badanie finansowane przez GOJO Industries. Wśród autorów znajdują się: James W. Arbogast, Cristina Ferazzano Yaussay, Todd Cartner, Skin Care Science Technology Research and Development.

Pobierz białą księgę


Higiena rąk dla osób zajmujących się żywnością

Badanie: Ocena skuteczności czterech schematów mycia rąk dla osób mających kontakt z żywnością.

Streszczenie: W badaniu tym zbadano skuteczność czterech schematów mycia rąk do pozbywania się przejściowych drobnoustrojów na skórze rąk. Skuteczność tych schematów określono stosując zmodyfikowaną procedurę mycia rąk dla personelu medycznego i Escherichia coli jako przejściowy organizm. Schematy obejmowały nie-dezynfekujący środek do mycia rąk, alkoholowy żel do dezynfekcji rąk, mydło dezynfekujące i połączenie mydła dezynfekującego z zastosowaniem alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk.

Wniosek: Najskuteczniejszym sposobem do zwalczania drobnoustrojów w przemyśle spożywczym jest oczywiście połączenie mycia rąk mydłem dezynfekującym, a następnie nakładania żelu na bazie alkoholu. Ta konfiguracja zapewnia wysoką natychmiastową redukcję drobnoustrojów przejściowych, z możliwością zwiększonej redukcji przy wielokrotnym stosowaniu mydła dezynfekującego do rąk w przeciągu kilku dni.

Źródło: Dairy, Food and Environmental Sanitation. Tom 19, numer 10. Październik 1999. Strony 680-684.

Tytuł: Mycie rąk i używanie rękawic w celu ochrony żywności: badanie dowodów.

Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia przegląd opublikowanej literatury (medycznej, mikrobiologicznej i gastronomicznej) dotyczącej wszystkich aspektów mycia rąk i używania rękawic. Przegląd ten pokazuje, że nie ma wystarczających dowodów naukowych na poparcie założenia, że stosowanie rękawic przez personel zajmujący się żywnością zapobiega przenoszeniu patogenów do żywności i wskutek tego potwierdza wymóg niedotykania żywności gotowej do spożycia.

Autorzy: Fendler, E. J., Dolan, M. J., Williams, R. A.

Afiliacja autora: GOJO Industries, Inc., Akron, Ohio, USA.

Źródło: Paulson, D. S.

Tytuł: Mycie rąk i używanie rękawic w celu ochrony żywności: skuteczność.

Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia dwufazowe badanie, w którym oceniano skuteczność mycia rąk w porównaniu z używaniem rękawic w symulowanych warunkach gastronomicznych. W pierwszej fazie oceniano zdolność szkodliwych bakterii na dłoniach do penetracji uszkodzonych winylowych rękawic ochronnych. W drugiej fazie oceniano poziom skażenia mikrobiologicznego na rękach przy obchodzeniu się ze skażonym hamburgerem.

Autorzy: Fendler, E. J., Dolan, M. J., Williams, R. A., Paulson, D. S.

Afiliacja autora: GOJO Industries, Inc., Akron, Ohio, USA.

Źródło: Paulson, D. S.