Zrównoważony rozwój - PODRÓŻ W STRONĘ EKOLOGII

PODRÓŻ W STRONĘ EKOLOGII

NASZ CEL

Świat się zmienia. Z każdym kolejnym rokiem eksploatacja paliw kopalnych do produkcji energii szkodzi naszej planecie, a plastik z cudownego materiału przekształcił się w rosnącą katastrofę ekologiczną. Tylko w ciągu najbliższych 10 minut powstanie ponad 5,2 mln kilogramów plastikowych odpadów.

Wierzymy, że obowiązkiem każdej firmy i osoby jest praca na rzecz lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości. Wiąże się to z ograniczeniem wpływu na środowisko, odpadów z tworzyw sztucznych i emisji. Oznacza to dbanie o naszą planetę, jej ekosystemy i ludzi.

Oto, co robimy w GOJO, aby budować tę przyszłość.

NASZE ZASADY

Aby stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich, działamy według czterech prostych zasad.

CLEAN CHEMISTRY

The presence of ecotoxic chemicals into natural environments is harmful to both plants and animals. We’re making our chemistry cleaner by reducing the environmental impact of our formulas and improving their biodegradability, all while ensuring they’re as safe as possible for people.

CZYSTA CHEMIA

Obecność ekotoksycznych substancji chemicznych w środowisku naturalnym jest szkodliwa zarówno dla roślin, jak i zwierząt. Staramy się, aby nasza chemia była czystsza, zmniejszając wpływ naszych formuł na środowisko i poprawiając stopień ich biodegradacji, a jednocześnie zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi.

PLASTIK I CYRKULARNOŚĆ

Nagromadzenie odpadów plastikowych w naszych oceanach i środowiskach lądowych szkodzi ekosystemom i ich mieszkańcom. Aby temu przeciwdziałać, pracujemy nad tym, aby nasze opakowania w pełni nadawały się do recyklingu, zastępując plastik pierwotny tworzywami pochodzącymi z recyklingu.

Rozwijający się zespół GOJO

Ludzie znajdują się w samym centrum naszej podróży w kierunku ekologii, dlatego musimy mieć pewność, że dbamy o nich w trakcie jej trwania. Poprawiając jakość i bezpieczeństwo pracy naszych zespołów oraz dążąc do równości i wzmocnienia pozycji wszystkich osób, które dla nas pracują, inwestujemy w lepszą przyszłość.

Wytrzymałość i odpowiedzialność za klimat

Bezmyślne zużycie energii i niepotrzebna produkcja odpadów skutkują większą emisją i wzrostem ilości materiałów stałych trafiających na wysypiska. Dążymy do neutralności węglowej i aktywnie ograniczamy ilość odpadów stałych i płynnych, które wytwarzamy w wyniku naszej działalności.

GAMA KOSMETYKÓW DO PIELĘGNACJI SKÓRY
EU ECOLABEL

Europejski certyfikat Ecolabel jest gwarancją spełnienia wysokich wymagań w zakresie ograniczania wpływu produktów na środowisko i zdrowie, przy jednoczesnym zachowaniu ich wydajności.

Certyfikat uwzględnia szczegółowe kryteria, opracowane w porozumieniu z interesariuszami i podlegające regularnym kontrolom.

GAMA PURELL ES
CRADLE TO CRADLE

Płyn do dezynfekcji rąk PURELL® Advanced jest pierwszym środkiem do dezynfekcji rąk, który otrzymał certyfikat “Cradle To Cradle”. Certyfikat ten stanowi gwarancję, że zarówno sposób wytwarzania produktu, jak i sam produkt są nieszkodliwe dla środowiska. Certyfikat uwzględnia również kryteria sprawiedliwości społecznej firmy.

GAMA PURELL ES
ECOLOGO

PURELL Healthy Soap

Certyfikat ECOLOGO jest potwierdzeniem zgodności produktu z wymaganiami ustanowionymi dla jego kategorii, które są określane na podstawie najbardziej znaczącego wpływu przy użyciu podejścia opartego na cyklu życia.

NASZE PLANY

Zmiana nie może nastąpić bez działania, dlatego poniżej zaznaczyliśmy kamienie milowe Podróż w Stronę Ekologii.

Uzyskanie Złotego Medalu Ecovadis

 

2023

Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów płynnych o 20%


2024

Uzyskanie wyniku minimum 86/100 we Wskaźniku Równouprawnienia Płci2024

Zmniejszenie produkcji odpadów stałych o 20%

2025

Zmniejszenie zużycia energii o 20%

 

2025

Zmiana opakowań wszystkich produktów na takie, które w 100% nadają się do recyklingu

2025

Zmniejszenie o 30% ilości plastiku pierwotnego w opakowaniach produktów


2025

Zaoferowanie alternatywy dla czwartorzędowych związków amoniowych dla 100% formuł biobójczych

2025

Zaoferowanie alternatywy dla siarczanowanych i etoksylowanych środków powierzchniowo czynnych dla 100% formuł kosmetycznych

2025

Usunięcie substancji zapachowych sklasyfikowanych jako uczulające.

2025

NASZ ROZWÓJ

W GOJO zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze długa droga, ale jednocześnie chcemy uczcić postęp, który już osiągnęliśmy.

Analiza śladu węglowego

Zakończyliśmy analizę naszego obecnego śladu węglowego. Tylko poprzez zrozumienie zakresu i przyczyn naszego obecnego wpływu na środowisko możemy stworzyć plan jego redukcji.  Analiza ta dała nam punkt odniesienia do poprawy i doprowadziła do stworzenia naszych zobowiązań.

Tworzywo PET pochodzące z recyklingu

GOJO jest pierwszym producentem środków higieny rąk, który stosuje 100% PCR-PET do produkcji wkładów i opakowań. PCR-PET to skrót od angielskiego Post-Consumer Recycled Polyethylene terephthalate. Jest to plastik, który został poddany recyklingowi i przekształcony w coś nowego.

Analiza wpływu na środowisko wykazała, że nasze nowe wkłady PCR-PET wytwarzają o 93,8% mniej gazów cieplarnianych niż pierwotny PET.

Srebrny Medal EcoVadis

Jesteśmy dumni z faktu, że GOJO otrzymało Srebrny Medal EcoVadis w 2022 roku. EcoVadis jest największym i najbardziej wiarygodnym ewaluatorem zrównoważonego rozwoju w naszym sektorze, a Srebrny Medal stawia GOJO w grupie 25% najlepszych firm pod względem wydajności środowiskowej, społecznej i etycznej.

Ale nasza podróż nie kończy się na tym, zamierzamy zdobyć Złoty Medal EcoVadis w 2023 roku.

Czytaj więcej >

Certyfikat EU Ecolabel

Wiele produktów z gamy kosmetyków do pielęgnacji skóry GOJO posiada europejski certyfikat Ecolabel. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że nasze produkty spełniły wysokie wymagania dotyczące ograniczenia ich wpływu na środowisko i zdrowie, bez zmniejszenia ich skuteczności. Kryteria oceny obejmują stopień biodegradacji, ilość odpadów, wpływ na środowisko wodne, wykorzystanie substancji niebezpiecznych oraz wydajność produktu.

Czytaj więcej >

WKŁADY DO ES4, ES6 I ES8 PURELL® ADVANCED HYGIENIC HAND RUB POSIADAJĄ CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE

Wkłady do ES4, ES6 i ES8 PURELL Advanced Hygienic Hand Rub otrzymały certyfikat Cradle to Cradle Gold®. Certyfikat ten wspiera przejście na gospodarkę cyrkularną poprzez ocenę według pięciu kryteriów: toksyczności, cyrkularności, energii odnawialnej, poszanowania wody i przestrzegania zasad społecznych. Ocenia zarówno sam produkt, jak i metodę jego wytwarzania.

Czytaj więcej >

PURELL® HEALTHY SOAP POSIADA CERTYFIKAT ECOLOGO

Certyfikat ECOLOGO oznacza, że PURELL HEALTHY SOAP spełnił wysokie standardy w zakresie wielu kryteriów. Kryteria te obejmują emisję zanieczyszczeń powietrza i wody, zużycie energii, zarządzanie pozostałymi materiałami oraz wykorzystanie włókien.

PRZED NAMI JESZCZE DŁUGA DROGA

Nasza podróż w kierunku ekologii dopiero się zaczyna i wszyscy w GOJO zdajemy sobie sprawę, że będzie to długa i trudna droga, ale zobowiązujemy się do wprowadzenia tych zmian.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas w tej podróży, czy to poprzez współpracę z nami, korzystanie z naszych usług jako dostawcy, czy też czerpanie wiedzy z naszych osiągnięć.

PODRÓŻ W STRONĘ EKOLOGII - Infografika (PL)

PODRÓŻ W STRONĘ EKOLOGII - Ulotka (PL)