Zrównoważony rozwój

.

Zrównoważony rozwój GOJO

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Zależy nam na tworzeniu zdrowego środowiska dla wszystkich. To część tego, kim jesteśmy i co robimy na co dzień. Cel GOJO, jakim jest ratowanie życia i ulepszanie jego standardów dzięki rozwiązaniom zapewniającym dobre samopoczucie, kieruje każdą podejmowaną przez nas decyzją, od produktów, które dostarczamy, po sposób, w jaki pracujemy.

Zrównoważony rozwój jest częścią naszej spuścizny, a także naszego zaangażowania w przyszłość. Troska o dobro świata przenika wszystko, co robimy, a nasze zrównoważone rozwiązania to dopiero początek. Podjęliśmy kroki, aby nasz wpływ był pozytywny.

ZAANGAŻOWANIE I POSTĘP

Zrównoważony rozwój jest imperatywem celu GOJO: „Ratowanie życia i polepszenie jego standardów dzięki rozwiązaniom zapewniającym dobre samopoczucie”. Pracując nad sprostaniem wyzwaniu tego imperatywu, nauczyliśmy się, że to, co jest potrzebne i oczekiwane przez naszych klientów i interesariuszy, stale ewoluuje. Ta świadomość napędza GOJO do dalszego tworzenia bardziej zrównoważonej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej. Tworzymy nowe źródła zrównoważonych wartości dla naszych klientów, wzmacniając partnerstwo, wprowadzając innowacje w naszych rozwiązaniach i procesach oraz zwiększając przejrzystość naszej komunikacji.

EU Ecolabel

EU Ecolabel jest dobrowolnym programem, powstałym w 1992 roku, aby zachęcić firmy do wprowadzania na rynek produktów i usług przyjaznych dla środowiska.
EU Ecolabel to oficjalne oznakowanie środowiskowe w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Produkt GOJO® Mild bezzapachowa łagodna pianka do mycia rąk został poddany ocenie w porównaniu z konkurencyjnymi mydłami i jest jednym z niewielu, które otrzymały oznakowanie EU Ecolabel i zaszczyt noszenia ikony z kwiatkiem.
Zobacz nasze produkty z certyfikatem Ecolabel

POLITYKA I ZARZĄDZANIE

Od produktów po ludzi, nieustannie pracujemy nad ciągłym doskonaleniem. Włączamy zrównoważony rozwój we wszystko, co robimy, poprzez Zrównoważone Sposoby Pracy GOJO (Sustainable Ways of Working - SWOW), które opisują podejście GOJO do zmiany sposobu, w jaki myślimy i pracujemy. Sposoby te są głęboko zakorzenione w tym, kim jesteśmy jako firma.

Zobacz, co sprawia, że GOJO jest liderem zrównoważonego rozwoju i poznaj wartości, którymi żyjemy na co dzień.

Pobierz ten raport w wersji PDF

ZRÓWNOWAŻONE SPOSOBY PRACY

Zrównoważony rozwój jest imperatywem celu GOJO: „Ratowanie życia i polepszenie jego standardów dzięki rozwiązaniom zapewniającym dobre samopoczucie”. Pracując nad sprostaniem wyzwaniu tego imperatywu, nauczyliśmy się, że to, co jest potrzebne i oczekiwane przez naszych klientów i interesariuszy, stale ewoluuje. Ta świadomość napędza GOJO do dalszego tworzenia bardziej zrównoważonej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej. Tworzymy nowe źródła zrównoważonych wartości dla naszych klientów, wzmacniając partnerstwo, wprowadzając innowacje w naszych rozwiązaniach i procesach oraz zwiększając przejrzystość naszej komunikacji.

 

Zrównoważone sposoby pracy (SWOW) to nasze unikalne podejście polegające na wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju we wszystko, co robimy. Dzięki SWOW członkowie zespołu GOJO mogą szacować społeczne, środowiskowe i ekonomiczne skutki codziennej pracy i decyzji oraz wprowadzać odpowiednie ulepszenia. Skutkuje to powstawaniem nowych źródeł wartości zarówno dla GOJO, jak i naszych partnerów – wszystkich tych, z którymi mamy styczność oraz tych ze środowiska.

Istnieje pięć podstawowych zasad, dzięki którym SWOW działa tak dobrze:

Prowadzenie & Nauka

Poświęcamy się prowadzeniu naszej firmy stosując zrównoważone praktyki i rozwiązania, stale poszerzając naszą wiedzę i angażując się w poszukiwanie lepszych rozwiązań. Jesteśmy oddani temu, aby kategoria produktów do pielęgnacji skóry promowała zdrowie i bezpieczeństwo ludzi przy jednoczesnej ochronie środowiska. Dokładamy wszelkich starań w zmieniającej się obecnej rzeczywistości i wprowadzamy innowacje, aby wytyczać kierunek.

Proaktywne ciągłe doskonalenie

SWOW oznacza ustalanie sposobów myślenia i pracy, które napędzają nasz dzisiejszy postęp, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniamy zasady cyklu życia i staramy się przewidywać i proaktywnie zarządzać skutkami naszych działań. Nieustannie śledzimy, ulepszamy, mierzymy i przekazujemy nasze wyniki.

Odpowiedzialność ekonomiczna

Kierujemy się zdrowym osądem, uczciwością i kreatywnością, aby podejmować rozważne decyzje ekonomiczne, które generują zwrot z inwestycji dla naszej firmy i partnerów.

Zarządzanie środowiskowe i zgodność z przepisami środowiskowymi

Obiekty i działania GOJO są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami rządowymi. Ustanawiamy i utrzymujemy odpowiednie procedury zarządzania środowiskowego i środki zapobiegania zanieczyszczeniom dostosowane do charakteru naszej działalności, jednocześnie identyfikując i zarządzając ryzykiem środowiskowym w odpowiedzialny sposób. Rozsądne i odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe to cel każdego pracownika GOJO. Od naszych pracowników oczekuje się znajomości i praktykowania SWOW.

Współpraca partnerów

W GOJO słuchamy naszych interesariuszy i celowo angażujemy się w konstruktywnych dialogach, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju. Poszukujemy relacji z pełnym spektrum interesariuszy, aby budować więzi, osiągać przełomowe wyniki i zmniejszać ryzyko. Dzięki współpracy znajdujemy wspólną płaszczyznę i doprowadzamy do sytuacji, w których wszyscy wygrywają.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GOJO

Ratowanie życia i ulepszanie jego standardów dzięki rozwiązaniom poprawiającym samopoczucie.

To jest nasz Cel; to jest to, czym jesteśmy.

Nasze głębokie zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest inspirowane naszym Celem. Widzimy ogromną szansę na przekonanie ludzi do nawyków prowadzących do lepszego zdrowia, aby zapewnić bezpieczniejszą, jaśniejszą przyszłość i lepszy świat — to jest dla nas najważniejsze.

Kierowanie się w życiu naszym Celem pozwala nam mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i świat, w którym żyjemy każdego dnia. Prowadzi nas to do poszukiwania nowych sposobów tworzenia zrównoważonej wartości poprzez innowacyjne rozwiązania — rozwiązania, które przynoszą korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wszystkim interesariuszom GOJO. Jest to powód, dla którego rozwijamy nasze Strategie i Cele Zrównoważonego Rozwoju 2020, aby osiągnąć jeszcze większy postęp do 2020 roku.